Polityka cookie

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.essaudio.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma E.S.S. Audio sp z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Graniczna 17, 05-092 Łomianki, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 118-179-21-22 , świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
  § 5 Serwisy zewnętrzne

  Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.

   § 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis
   • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

   • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

   • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

   § 7 Wymagania Serwisu
   • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

   • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

   § 8 Zmiany w Polityce Cookie
   • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

   • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

   • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

   ESS Audio sp. z o.o.

   ul. Graniczna 21 | 05-092 Łomianki
   tel.: 22 2041 200 | fax: 22 751 31 49
   Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00
   e-mail: biuro@essaudio.pl

   Dane firmy

   NIP: 118-179-21-22
   BDO: 000010648
   REGON: 140161594
   XIV Wydz. Gosp. KRS: 0000237095
   Bank Handlowy w Warszawie S.A.: 36103015080000000802830009
   Wysokość kapitału zakładowego 200 000,00 zł

   Polityka prywatności

   Nasi Partnerzy


   Oferujemy profesjonalny sprzęt z segmentu AV, gwarantujący nie tylko najlepsze brzmienie, ale też funkcjonalność. Jako wyłączny przedstawiciel grupy Harman Professional Solutions w Polsce, dostarczamy szybki dostęp do najnowszych technologii produktów takich marek jak AKG, AMX, BSS Audio, JBL Professional, Crown, dbx i Lexicon. Ponadto, oferujemy ekskluzywną dystrybucję marek, takich jak Apogee, Austrian Audio, Listen Technologies, Vizrt, Link, Kali Audio, TiMax oraz dystrybucję marki Riedel Communications. Dzięki temu możemy realizować kompleksowe projekty i tworzyć konkurencyjne oferty, dostosowane specjalnie do Twoich potrzeb.

   Projektujemy kompleksowe instalacje audio-wizualne, wdrażamy i zapewniamy szkolenia oraz autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Jesteśmy świadomi, że każdy obiekt wymaga indywidualnych rozwiązań. Dlatego zawsze stosujemy unikalne projekty, dopasowane do charakteru wnętrza lub specyfiki nagłaśnianego obiektu.

   Działamy na rynku od 1989 roku i przez ten czas zrealizowaliśmy wiele prestiżowych instalacji. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w różnorodnych miejscach, takich jak obiekty handlowe, sportowe, teatry, muzea, filharmonie, stacje telewizyjne, hotele oraz kluby.

   Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi realizacjami https://essaudio.pl/realizacje

   Skorzystaj z naszej oferty, by sprostać wysokim oczekiwaniom w obszarze kompleksowych rozwiązań AV.

   ESS Audio © 2024